Prezes OSM Łowicz, Jan Dąbrowski złożył 31 stycznia rezygnację ze stanowiska, po tym, jak rada nadzorcza odwołała wiceprezes ds. handlu i marketingu Małgorzatę Wysocką. Po tym wydarzeniu posiedzenia Rady Nadzorczej  przerwano do 8 lutego.

Jak podaje portal łowiczanin.info, decyzją Rady Nadzorczej zmienił się także jej przewodniczący. Nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej OSM Łowicz został Marian Miziołek, rolnik, hodowca z gminy Zduny.

Na stanowisko prezesa OSM Łowicz wybrana została Karolina Strzelecka. Jak ustalił portal łowiczanin.info, jej dotychczasowy staż pracy w OSM Łowicz wynosi 14 lat. Nowa prezes otrzymała bardzo duże poparcie rady. Podczas wyboru tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostali członkowie poparli kandydaturę.

Stanowisko wiceprezesa ds.handlu i marketingu nie zostało obsadzone. Zgodnie z dotychczasową praktyką, kandydata na to stanowisko przedstawia Prezes, natomiast zatwierdzenia dokonuje Rada Nadzorcza.