Najważniejszym źródłem światła w budynku inwentarskim są promienie słoneczne, których wykorzystanie jest najtańsze. Dlatego też powinno się korzystać z tego źródła światła w stopniu możliwie największym do uzyskania. W tym celu w sposób łączony wykorzystuje się elementy wentylacji w nowoczesnych oborach montując na kalenicy świetliki, których głównym zadaniem jest wentylacja obory, jednocześnie jednak wpadają tą drogą promienie słoneczne w ciągu dnia.

Dodatkowym źródłem oświetlenia budynku w ciągu dnia jest również system kurtyn w ścianach bocznych budynku. To źródło również posiada łączone funkcje wentylacji i oświetlenia. Obory lekkich konstrukcji wyposażone w kurtyny boczne są zdecydowanie lepiej doświetlone w ciągu dnia w porównaniu do obór z murowanych ścian bocznych – niekiedy nie posiadających okien, a jedynie szczeliny wentylacyjne tuż pod okapem.

Wyposażenie obory w oświetlenie sztuczne z wykorzystaniem różnego typu lamp jest rozwiązaniem kosztownym jednak może to być trafną inwestycją, która może się zwrócić bardzo szybko – nawet po roku użytkowania (ze względu na lepszą mleczność oraz niższe koszty rozrodu).

Dowodzą tego badania naukowe, w których wykazano, że krowy dojne, którym zapewniono 16 godzinny cykl dzienny charakteryzowały się zwiększoną produkcją mleka (od 5 do nawet 16 proc.). Na ten fakt złożył się w głównej mierze czynnik zwiększonego pobrania paszy o ok. 6 proc. Wzrosła również płodność tych krów w porównaniu do sztuk, które miały zapewniony cykl dnia świetlnego na poziomie 13,5 godziny.

Badania przeprowadzone na krowach zasuszonych poddawanych sztucznemu oświetleniu w ciągu 8 bądź 16 godzin również dowiodły znaczący wpływ światła na produkcję mleka w późniejszej laktacji. Mianowicie krowy, które podlegały skróconemu, 8 godzinnemu programowi świetlnemu charakteryzowały się w pierwszych 120 dniach laktacji zwiększoną o ponad 3 kg/dzień wydajnością mleczną w porównaniu do krów podlegających programowi świetlnemu 16 godzinnemu.

Dodatkowym atutem zastosowania oświetlenia w oborze jest znacznie łatwiejsza obsługa stada, a także wpływamy w ten sposób na zwiększenie dobrostanu zwierząt ułatwiając im swobodne przemieszczanie się pomiędzy różnymi strefami obory.

Zatem w zależności od grupy produkcyjnej potrzeby doświetlania budynku inwentarskiego są różne. Jednak badania świadczą o tym, że hodowcy są w stanie zwiększyć efektywność ekonomiczną gospodarstw przez odpowiednie kierowanie cyklem dnia świetlnego.