Witaminy z grupy B spełniają w organizmie bardzo istotną rolę, są niezbędne do przebiegu większości podstawowych procesów metabolicznych. Poprzez polepszanie przemian energetycznych hamują proces starzenia się komórek. A to pośrednio wpływa na zwiększenie okresu użytkowania krów.

Naturalnym ich źródłem są pasze oraz synteza przez drobnoustroje w żwaczu.

- Jednak okazało się, że przy intensywnej produkcji mleka krowy mają automatycznie zmniejszoną syntezę witamin B w żwaczu oraz mają zwiększone zapotrzebowanie na te witaminy – mówi Dariusz Haremza, lekarz weterynarii i dyrektor w firmie Josera Polska.

- Jest rzeczą naturalną, że przy wydajności 30-40 kg mleka na dobę musi być dostarczona odpowiednio wysoka dawka pasz treściwych, które wpływają na wahania kwasowości i obniżają ph żwacza. Przez to z kolei zachodzą zmiany w populacji bakterii zasiedlających żwacz. Nieodzownym elementem przy intensywnym użytkowaniu jest dostarczenie do organizmu zwierzęcia brakujących witamin z grupy B – dodaje Haremza

- Aby zapewnić dostarczenie wymaganej ilości witamin do jelita krowy (bez strat w żwaczu)- kontynuuje Haremza - Josera opracowała nowatorską technologię otaczania witamin B osłonką tłuszczową. Osłonka posiada taki skład, że jest odporna na działanie drobnoustrojów w żwaczu. Witaminy trafiają do jelit, gdzie enzymy  trawią tłuszcz i uwalniają witaminę, która z kolei jest wchłaniana przez organizm krowy.

Aby zapewnić dostarczanie witamin z grupy B także mikroorganizmom w żwaczu, nowa linia produktów zawiera po 50 procent, każdej z ośmiu witamin B, w formie chronionej i niechronionej.