Ostatnia aukcja produktów mleczarskich na giełdzie GDT z 19 października br. zakończyła się wzrostem ogólnego indeksu giełdowego o 2,2 proc., co stanowiło pozytywną zmianę po poprzedniej sesji, kiedy to indeks pozostał niezmieniony.

Wzrost ogólnego indeksu cenowego wywołał jednomyślny wzrost notowań we wszystkich dostępnych kategoriach produktów mleczarskich. Największą podwyżkę odnotowano w przypadku laktozy (+ 5,9 proc.). W ostatniej aukcji nadal niedostępna była serwatka w proszku, którą teraz usunięto z wykazu produktów. Tego dnie nie była oferowana również maślanka w proszku.

Podczas ostatniej sesji GDT sprzedano 27 836 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o około 800 ton niższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 2,5 proc.,
• Masło – wzrost o 4,7 proc.,
• Maślanka w proszku – nie oferowana.,
• Ser Cheddar – wzrost o 2,9 proc.,
• Laktoza – wzrost o 5,9 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 2,5 proc.,
• Pełne mleko w proszku – wzrost o 1,5 proc.