Obecnie nie trzeba nikogo przekonywać o roli dippingu poudojowego. Kąpiel poudojowa zabezpiecza wymię przed wnikaniem do niego chorobotwórczych drobnoustrojów, co może się zdarzyć bezpośrednio po udoju przez otwarty kanał strzykowy. Dipping tworzy na powierzchni strzyka film, będący fizyczną zaporą dla patogenów. Środki do dezynfekcji poudojowej zawierają w swoim składzie takie substancje jak jod, chlor bądź nadtlenek wodoru, które maja działanie bakterio-, wiruso-, oraz grzybobójcze. Oprócz substancji zwalczających drobnoustroje chorobotwórcze, w dippingach zawarte są środki poprawiające zdrowotność naskórka strzyków np. gliceryna lub lanolina.

Zalecenia dotyczące higieny określają również czynności poprzedzające udój. Pierwszym z nich jest przedzdajanie, które pozwala na wzrokową ocenę mleka oraz poprawia jakość surowca, ponieważ w pierwszych strugach mleka znajduje się największa ilość drobnoustrojów. Czynność ta powinna być wykonywana do przedzdajacza, który ma zwykle formę kubka posiadającego czarną membranę, która stanowi dobre tło do obserwacji i wykrywania ewentualnych nieprawidłowości białego surowca. Mleko nie powinno być przedzdajane bezpośrednio na posadzkę, ponieważ zwiększa to zagrożenie przenoszenia się chorobotwórczych drobnoustrojów na racicach krów do środowiska obory.

Kontrola powinna obejmować również sposób mycia strzyków bezpośrednio przed udojem. Niedopuszczalne jest stosowanie wspólnych ścierek dla kilku krów, ponieważ za ich pośrednictwem przenoszone mogą być patogeny. Dobrze sprawdzającą się metodą jest stosowanie tzw. dippingów przedudojowych, które oprócz mycia, pobudzają krowę do oddawania mleka. Środki tego typu wyciera się z powierzchni strzyków za pomocą jednorazowych ścierek, oddzielnych dla każdej z krów.