Patogen BSE (gąbczastej encefalopatii bydła) został wykryty w tuszy krowy na farmie w Holandii. Ministerstwo rolnictwa poinformowało o tym parlament w Hadze. Zarażone zwierzę nie dostało się do łańcucha pokarmowego i nie stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności – powiedział holenderski minister rolnictwa Piet Adema.
Ministerstwo nie powiedziało, gdzie znajduje się zagrożona farma, która została odizolowana przez władze. Z gospodarstwa nie wolno wywozić obornika, mięsa ani zwierząt. Potomstwo i zwierzęta hodowane z krową lub karmione tą samą paszą zostaną przebadane, przetestowane pod kątem BSE i ubite, dodał minister rolnictwa.

Klasyczny lub nietypowy wariant BSE

Według doniesień holenderskich mediów, choroba miała być odmianą nietypową. Rozróżnia się wariant klasyczny i nietypowy BSE. Klasyczna postać jest przenoszona przez karmienie zakażonych zwierząt niedostatecznie podgrzaną mączką mięsno-kostną. Postać nietypowa występuje sporadycznie u starszych krów.