Jedną z postaci w jakiej może być wykorzystywana kukurydza w żywieniu bydła jest pełne suszone ziarno, którego adresatem może być tylko jedna grupa zwierząt w stadzie – cielęta. Pierwsze miesiące życia są jedynym okresem, kiedy bydło jest w stanie strawić całe ziarno kukurydzy, najczęściej jest to czas do ok. 3. miesiąca życia. W praktyce jest to moment, gdy w kale pojawia się niestrawione ziarno.

Cielętom już w pierwszym tygodniu życia można podawać mieszankę treściwą składającą się z całego ziarna kukurydzy, prestartera białkowego (najczęściej w postaci gotowej mieszanki granulowanej typu CJ) oraz opcjonalnie całego ziarna owsa.

Przykładowy skład takiej mieszanki może wyglądać następująco: prestarter, pełne ziarno kukurydzy oraz ziarno owsa w stosunku 2:1:1. Skomponowana w ten sposób mieszanka stymuluje rozwój żwacza i przygotowuje cielęta do roli przeżuwacza. Taki sposób żywienia skraca również okres pojenia preparatami mlekozastępczymi, które są dość drogim pokarmem.

Preparaty mlekozastępcze możemy odstawić jeśli cielę pobiera ok. 1,5 kg paszy stałej. Mieszankę taką należy wycofać z żywienia, jeżeli zauważymy w kale niestrawione, całe ziarno kukurydzy.

Ważne jest, aby mieszanka była zadawana częściej w mniejszych ilościach, ponieważ duża jednorazowa porcja może zostać przez cielęta zamoczona i zapleśnieć, co może stać się przyczyną wystąpienia biegunek w przypadku pobrania takiej paszy. Należy również zabezpieczyć pokarm przez zanieczyszczeniem odchodami.

Poza wartością pokarmową, dodatkową zaletą zastosowania pełnego ziarna w żywieniu cieląt jest pozytywny wpływ na rozwój mięśni żuchwy poprzez próby gryzienia i rozcierania ziaren.

Z ofertą pasz i dodatków paszowych możesz zapoznać się na gieldarolna.pl