Najczęstszym źródłem zakażeń u bydła jest pępek. Stanowi on łącznik płodu z matką, to przez pępowinę dochodzi do przekazywania odporności. Umożliwia on także prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów zwierzęcia.

Zbyt krótko obcięta, a tym bardziej przerwana pępowina powoduje wiele infekcji. Zanotowano przypadki wypadnięcia narządów wewnętrznych przez pępek, a także niewydolność układu moczowego, co dla zwierzęcia kończy się przeważnie śmiercią.

Najczęściej jednak, na skutek zakażenia pępka dochodzi do zapalenia stawu nadgarstkowego bądź kolanowego. Zwierzę wówczas ma problemy ze wstawaniem oraz poruszaniem się. Staw w tym miejscu jest nadmiernie opuchnięty.

Leczenie należy rozpocząć od podskórnych iniekcji w okolicę szyi np. Shotapenem, a następnie dawkę należy wspomóc domięśniowymi zastrzykami Dexafortem.

Zaleca się także smarowanie opuchniętego stawu maścią rozgrzewającą, pod warunkiem że miejsce oznaczone opuchlizną jest jeszcze miękkie, a także podawanie wapna oraz miedzi (na przykład w postaci lizawek). Cielakowi należy zapewnić ciepłe legowisko, solidnie wyścielone słomą.

Aby przeciwdziałać taki przypadkom, pępek oraz pępowinę należy zdezynfekować jodyną, zaraz po urodzeniu, zapewnić ciepłe miejsce do spania oraz dopilnować aby cielę wydoiło siarę.