- Statut, to taka nasza Federacyjna Konstytucja, więc jej zmiany muszą być przemyślane, nie możemy patrzeć tylko na to, co jest dzisiaj, ale też na to, co będzie jutro i jak Federacja ma funkcjonować przy zmienionym statucie - powiedział do Delegatów Leszek Hądzlik, Prezydent PFHBiPM.

- Nie szybkie, nie doraźne, ale takie prace, przy których będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani - mówił Prezydent. - Statut nie ma służyć jednej organizacji, czy drugiej, nie jednemu, czy drugiemu Delegatowi czy członkowi Zarządu, ale ma zapewnić, że Federacja jako instytucja będzie działać sprawnie - podkreślił Hądzlik. - Niestety, niektórzy nie pozwolili na ten spokojny tryb działania. Pobiegli do prasy z gotowymi pomysłami, być może nawet dobrymi, ale nie konsultowanymi w naszym gronie. Pobiegli do prasy, zrobili atmosferę jakby Federacja już chyliła się ku upadkowi i tylko zmiany w statucie zatrzymają ten proces. Nie gniewajcie się, ale wychodzi trochę tak, że dzisiaj musimy głosować nie dlatego, że wszyscy czujemy taką potrzebę, tylko dlatego, że działanie takie wywierają na nas media. To nie jest dobre - dodał.

Prezydent PFHBiPM podkreślił, że prace nad zmianami w statucie będą kontynuowane, bo są potrzebne.

Jak podaje PFHBiPM o walnym zjeździe decyzję podjął zarząd Federacji w dniu 21 kwietnia 2017 r. w związku z wnioskami 8 związków, członków PFHBiPM.

- Składanie pomysłów w ostatniej chwili – bardziej, mniej przemyślanych nie jest dobre. Bo my uchwalamy naszą Konstytucję - z całą mocą podkreślił Prezydent.

Delegaci, jak podaje na swojej stronie PFHBiPM, nie zgodzili się, czemu dali wyraz w głosowaniu (43 głosy przeciw, 40 głosów za, 7 głosów wstrzymujących się) na poniższe zmiany:

  • Wprowadzenie zasady niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe w stosunku do osób wchodzącychdo władz PFHBiPM tj. prezydenta, członków zarządu PFHBiPM oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Polskiej Federacji.
  • Wprowadzenie kadencyjności prezydenta PFHBiPM – może on sprawować funkcję nieprzerwanie przez dwie kolejne kadencje.
  • Przeniesienie kompetencji podejmowania uchwałw sprawie diet oraz wszelkich wynagrodzeń wypłacanych członkom władz statutowych PFHBiPM z prezydium Polskiej Federacji na zarząd PFHBiPM.
  • Przeniesienie zatwierdzania planów działalności i preliminarzy Federacji z kompetencji prezydium do kompetencji zarządu PFHBiPM.
  • Wprowadzenie zakazu bycia członkiem organów władz albo pracownikiem w spółkach prawa handlowego utrzymywanych przez PFHBiPM w stosunku do członków Sądu Koleżeńskiego i członków Komisji Rewizyjnej.