Organizacje przeciwstawiają się monopolowi sieci handlowych, które wykorzystując swą pozycję nakładają na dostawców produktów dodatkowe opłaty. W piśmie skierowanym do ministra rolnictwa, Krzysztofa Jurgiela, PFHBiPM oraz KRIR wskazują na pilną potrzebę rozwiązania tego problemu i konieczności wypracowania uczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw, nie oglądając się na Komisję Europejską, która nie wykazuje inicjatywy w tej kwestii.

W spotkaniu trójstronnym z ministrem rolnictwa mieliby wziąć udział przedstawiciele rolników, przetwórców i sieci handlowych w celu ustalenia pozycji poszczególnych ogniw łańcucha dostaw w handlu z sieciami.

W piśmie skierowanym do Krzysztofa Jurgiela zaznaczono ponadto, że najwięksi producenci rolni nie otrzymali jeszcze dopłat bezpośrednich. Do dokumentu załączono również listę opłat innych niż marża, stosowanych przez sieci handlowe w umowach, porozumieniach i warunkach współpracy z sieciami.

Należy podkreślić, że lista ta liczy aż 40 pozycji określających różnego rodzaju opłaty, wśród których jedna sieć handlowa może wykorzystywać nawet do 10. z nich.