Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przesłała do Marszałka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego, stanowisko prawne ws. ustawy o ochronie zwierząt wraz z uzasadnieniem. Zdaniem Federacji nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt w toku prac Senatu RP powinna zostać odrzucona w całości.  

– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka po uważnej analizie proponowanych rozwiązań prawnych stoi na stanowisku, iż ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 209), w toku prac Senatu, powinna zostać odrzucona w całości zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji RP – zaznaczono w piśmie do Marszałka Senatu. – Zajmując się od ponad 20 lat dobrostanem polskiej hodowli i podejmując działania gwarantujące postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej uważamy, że zaproponowane przez Sejm rozwiązania wywołują liczne konflikty społeczne oraz negatywne skutki gospodarcze. Zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Senatu poprawki do ustawy, nie uchylają istniejących wątpliwości dlatego uważamy, ze konieczne jest odrzucenie projektu w całości – dodano.

Jako przykład rozwiązań powodujących konflikty społeczne podano propozycje zawarte w nowelizacji art. 7 ust. 3 i 3 a ustawy.

– Wprowadzają możliwość odebrania zwierząt bez jakiekolwiek decyzji uprawnionego organu władzy, pozostawiając jednocześnie bezkarnym sytuacje gdy ingerencja organizacji prozwierzęcej (art. 7 ust. 3) lub jakikolwiek innej osoby (art. 7 ust. 3 a) doprowadzi np. do zagrożenia epidemicznego stada lub wywoła inne negatywne skutki w gospodarstwie. Podkreślić przy tym należy nieostrość przesłanek uprawniających do interwencji, ponieważ wystarczy aby osoba uznała, ze „zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża zdrowiu zwierzęcia” –  podkreślono.  

Zaś jako przykład rozwiązań powodujących negatywne skutki gospodarcze wskazano „ mechanizm reglamentacji rytualnego uboju zwierząt”.

– W szczególności rozwiązania ograniczające możliwość rytualnego uboju wyłącznie do potrzeb członków związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawej funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powiązane z uprawnieniem Ministra do określania maksymalnych potrzeb członków związków wyznaniowych – zaznaczono. – Wydaje się, że system ustrojowy bazujący na reglamentacji  żywności zakończył się 30 lat temu, co więcej restrykcyjne przestrzeganie zapisów ustawy oznacza, że osoba (osoby) zaproszone w charakterze gościa nie będące członkiem związku wyznaniowego albo powinny przyjść na spotkanie z własnym prowiantem albo przedstawiciele wspólnoty wyznaniowej, chcąc uniknąć kary pozbawienia wolności, powinni zapewni im żywność uzyskaną wbrew regułom związku wyznaniowego – dodano.