Przypominamy, że decyzją MRiRW zostały zmniejszone roczne stawki dotacji na działalność związków o około 58 proc. W efekcie koszty realizacji zadań zostaną ostatecznie przerzucone na hodowców.

- W zaistniałej sytuacji, zostaliśmy zmuszeni podnieść stawki za proponowane przez naszą firmę usługi i zdajemy sobie sprawę z ryzyka wynikającego ze wzrostu finansowania po stronie współpracujących z nami hodowców. Zdajemy sobie sprawę z niedogodności, jakie niesie ze sobą podwyżka. Jednocześnie, nie pozostaje nam nic innego, jeżeli nadal chcemy świadczyć polskim hodowcom usługi na obecnym, bardzo wysokim poziomie, a także stale pracować nad ich rozwojem i doskonaleniem – informuje PFHBiPM.

- Nie mieliśmy wpływu na powyżej wspomnianą decyzję dotyczącą ograniczenia dotacji i uważamy, że będąc dysponentem środków wsparcia pochodzących z budżetu państwa, PFHBiPM wydatkuje je w sposób racjonalny, a także bardzo odpowiedzialny. Robiliśmy i nadal robimy wszystko, aby opłaty nie były obciążeniem dla hodowców, niestety ograniczone wsparcie państwa popchnęło nas do podniesienia cennika. Zapewniamy, iż krok ten nie jest to od nas w pełni zależny, a nasza organizacja została postawiona przez resort pod przysłowiowym "murem" – tłumaczy w swoim komunikacie PFHBiPM.

Pełna informacja o nowych stawkach cen za ocenę dostępna w załączniku.