Stopniowe uruchamianie kolejnych usług w kwietniu, okazało się na tyle bezpieczne, że organizacja postanowiła uruchomić pełen zakres zadań, co ma nastąpić od 4 maja. Przestrzeganie określonych przepisami zasad postępowania, zarówno przez pracowników, jak też rolników pozwala na bezpieczne wykonywanie prac niezbędnych do skutecznego zarządzania stadem krów mlecznych.

PFHBiPM podkreśla jednak, że niezmiennie obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą „nowej normalności”, i są to między innymi:

- zachowanie bezpiecznego dystansu tj. 2-metrowej odległości;
- przestrzeganie zasad sanitarnych;
- obowiązkowa odzież ochronna i środki ochrony osobistej ze strony pracownika PFHBiPM;
- ograniczanie kontaktu bezpośredniego;
- minimalizowanie czasu usługi tj. pobytu w gospodarstwie do realizacji niezbędnych czynności.

- Realizując zadania z zakresu oceny wartości użytkowej - próbne doje, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania określonych zasad dla metody A, szczególnie związanych częstotliwością (ilością) próbnych dojów w roku oceny. Wobec powyższego, prosimy o stosowanie się do zaleceń i współpracę z zootechnikami oceny, którzy przy zachowaniu formalnych wytycznych dla metody, opracują i przedstawią Państwu optymalny dla stada terminarz realizacji próbnych
dojów – czytamy w komunikacie PFHBiPM.