PFHBiPM poinformowała o możliwości obniżenia stawki za próbne udoje krów po spełnieniu pewnych warunków.

Hodowcy, których stada objęte są oceną użytkowości bydła mlecznego mogą obecnie zmniejszyć opłatę za ocenę, nie tracąc jednocześnie żadnych informacji. Trzeba jednak zaakceptować pewne warunki, bądź zwiększyć swoją aktywność. Istnieją trzy możliwości:

• 10 groszy od sztuki w pakiecie e-DOKUMENTY
   -   e–FAKTURA i e-RW to elektroniczne odpowiedniki papierowej faktury i raportów wynikowych z oceny, które dostarczane są do hodowcy w postaci pliku PDF.

• 20 groszy od sztuki w pakiecie AKTYWNY UŻYTKOWNIK SOL
-   Dla użytkowników programu Stado OnLine – wystarczy na bieżąco rejestrować informację o wszystkich zdarzeniach, które wystąpiły w stadzie w okresie między próbnymi dojami.
-   Warunek upustu: 90 proc. – minimalny poziom dla rejestracji zdarzeń wymaganych przy próbnym doju.

• 42 grosze od sztuki w pakiecie BEZ KARTY JAŁÓWKI-KROWY
-  Karta Jałówki-Krowy to dokument hodowlany PFHBiPM, zawierający podstawowe informacje o zwierzęciu ocenianym. Dokument udostępniany jest hodowcy do użytku wewnętrznego i nie stanowi oficjalnego świadectwa zootechnicznego.