W dniu 5 marca br. zostało oficjalnie otwarte Laboratorium Genetyki Bydła z siedzibą w Parzniewie, które jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Dyrektor PFHBiPM - Stanisław Kautz, Dyrektor Działu Hodowli - Teresa Piechowska, Sekretarz Zarządu PFHBiPM - Stanisław Wyrębski, oraz kierownik nowo otwartego obiektu - Dariusz Kamola.

To miejsce otwiera nowe możliwości w postaci analizy DNA posiadanych zwierząt, co pozwala na bardzo wczesne wykrycie indywidualnych cech danej sztuki, świadczących o jej wartości hodowlanej.

Podstawową analizą, wykonywaną przez laboratorium w 2015 roku, będzie badanie markerów SNP z wykorzystaniem mikromacierzy DNA typu 10K, przygotowanych przez konsorcjum EuroGenomics. Metoda ta, ze względu na korzystny stosunek ceny do ilości otrzymywanych wyników, jest jedną z najpopularniejszych w Europie.

Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM składa się z: pracowni izolacji kwasów nukleinowych oraz pracowni analizy kwasów nukleinowych. Pomieszczenia laboratorium zostały przygotowane według najwyższych standardów, jakie obowiązują na salach operacyjnych.

Ściany i podłogi zostały pokryte specjalnymi polimerowymi wykładzinami, a każda z pracowni analitycznych została wyposażone w odpowiedni system wentylacji, zapewniający stały mikroklimat. Zastosowanie filtrów usuwających z powietrza co najmniej 99,7 proc. cząsteczek o rozmiarze ponad 0,3 mikrometra, pozwala na utrzymanie w pomieszczeniach czystego powietrza.

Kadra laboratorium zdobyła doświadczenie w jednej z najstarszych pracowni genomiki w Polsce - w Pracowni Genomiki Funkcjonalnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Łączny koszt genotypowania jednej sztuki to 293 zł netto (185 zł badanie w Parzniewie + 108 zł analiza w Balicach).