Federacja dokonała uroczystego otwarcia zmodernizowanego obiektu w Jeżewie Starym na Podlasiu. Trwający od lipca ubiegłego roku remont pozwolił na stworzenie nowego laboratorium. Obiekt w Jeżewie Starym jest własnością Federacji od 8 lat.

- W marcu 2008 r. PFHBiPM zakupiła w Jeżewie działkę wraz ze stojącym na niej budynkiem dawnej szkoły. Pierwszy remont trwał ponad rok. W czerwcu 2009 r. obiekt był gotowy do prowadzenia oceny. Przełom lat 2013/2014 to kolejne inwestycje - zakup sąsiednich działek i budowa pomieszczeń garażowych. W lipcu 2015 r. rozpoczęły się prace modernizacyjne budynku, które zaowocowały powstaniem laboratorium paszowego. W kwietniu br. uzyskano pozwolenie na jego użytkowanie. W uroczystym otwarciu laboratorium oprócz zarządu PFHBiPM udział wzięli m.in. wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz wicewojewoda podlaski Jan Zabielski – czytamy na portalu Federacji.

Nowe laboratorium ma szerokie możliwości analityczne, z których już mogą korzystać hodowcy bydła. Dzięki nowemu wyposażeniu rolnicy będą mogli zlecić przebadanie paszy, które pozwoli na ocenę wartości pokarmowej dawek.

- Laboratorium, obok oceny mleka, może teraz analizować pasze nie tylko objętościowe. Właśnie wzbogaciło się w aparaturę do analizy tego, czym hodowcy żywią swoje krowy. Inwestycja w Jeżewie robi wrażenie. Kto pamięta ten obiekt sprzed kilku lat, widzi wyraźnie, ile wysiłku włożono i ile pieniędzy wydano, żeby osiągnąć zamierzone cele. Obiekt laboratoryjno-biurowy należący do hodowców bydła mlecznego zmienił się przez lata nie do poznania – podaje Federacja.