Prace nad oceną wartości hodowlanej dla nowych cech pozytywnie zaopiniowali także hodowcy podczas posiedzenia Rady Hodowlanej PFHBiPM, która odbyła się 24 czerwca br.

Strony uczestniczące w Radzie jednoznacznie opowiedziały się za rozwojem oceny w Polsce i postanowiły podjąć współpracę w tym zakresie. Wśród nowych cech nad którymi w przyszłości należałoby się skupić znalazły się m.in.: zdrowotność racic, kliniczna i subkliniczna ketoza, mastitis, metritis, wytrwałość laktacji.

W posiedzeniu Rady Programowej, której przewodniczył Dariusz Piątek uczestniczyli:

- Przedstawiciele hodowców:

Ireneusz Dymarski, Wiesław Kulesza, Witold Chabuz – Prezes Polskiego Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego;

- Przedstawiciele nauki:

prof. dr hab. Wojciech Jagusiak z UR Kraków, dr hab. Piotr Wójcik i dr Monika Skarwecka z Instytutu Zootechniki PIB Balice;

- Przedstawiciele Spółek Unasieniania:

Aldona Augustyniak z WCHiRZ Tulce, Agnieszka Pawlak i Jarosław Jędraszczyk z MCB Krasne, Krzysztof Ogórek i Paweł Kołaczyński z MCHiRZ Łowicz, Monika Synakiewicz z SHiUZ Bydgoszcz;

- Przedstawiciele PFHBiPM:

Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, Ewa Kłębukowska, Tomasz Krychowski, Agnieszka Nowosielska, Tomasz Strabel z CGen PFHBiPM, Radosław Iwański - HiCHB.