„Stado On-Line”, czyli w skrócie „SOL” to autorski program PFHBiPM do zarządzania stadem, który ma zostać udostępniony w trzecim kwartale br. Jednak zanim trafi do szerszego grona użytkowników, musi przejść oficjalne testy, do których potrzebnych jest ok. 150 hodowców.

Jak informuje PFHBiPM, zgłoszenia do testowania będzie przyjmować już od 8 maja, oczekując jednocześnie na uwagi i opinie, które mogą jeszcze wpłynąć na ulepszenie programu.

- Generalnie pojawienie się takich programów jest owocem dwóch zjawisk. Jednym z nich jest postępująca koncentracja i automatyzacja produkcji. W rezultacie hodowca ma „na głowie” coraz więcej zwierząt, a urządzenia automatyczne dostarczają mu coraz więcej danych o tych zwierzętach. Z drugiej strony, łatwy dostęp do urządzeń elektronicznych oraz możliwość przesyłania danych za pośrednictwem Internetu umożliwiają przetworzenie tych danych w informacje, które hodowca może wykorzystać z pożytkiem dla siebie – uważa dr hab. Krzysztof Słoniewski, szef Wydziału Badań i Rozwoju PFHBiPM.