Zjazd był okazją do podsumowania czteroletniego okresu kadencji zarządu. Prezydent Leszek Hądzlik przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2011 - 2014. Zwrócił w nim uwagę na postęp jakiego dokonano na wszystkich polach działania Federacji. Główna księgowa, Maria Duniec przedstawiła natomiast sprawozdanie finansowo - księgowe.

Podczas Walnego Zjazdu Delegatów, odbyły się również wybory władz. Jak czytamy na stronie internetowej PFHBiPM:
- Został on dokonany w głosowaniu tajnym i ukształtował się następująco: Leszek Hądzlik - prezydent, Krzysztof Banach - wiceprezydent, Sylwester Mierzejewski - wiceprezydent, Stanisław Wyrębski - sekretarz, Edgar Beneš, Ryszard Bober, Zbigniew Chwastek, Janusz Czubski, Piotr Depta, Wacław Drożdż, Zbigniew Dworecki, Ireneusz Dymarski, Tadeusz Dymarski, Sylwester Imiołek, Przemysław Jagła, Wilhelm Juniewicz, Tomasz Kocięba, Eugeniusz Królikowski, Stanisław Krupiński, Czesław Kryszkiewicz, Sławomir Kuczyński, Michał Matuszczyk, Zbigniew Młyński, Marek Niestępski, Waldemar Plantowski, Krzysztof Pogorzelski, Rafał Stachura, Andrzej Steckiewicz, Andrzej Syczewski, Józef Warunek, Leszek Wojciechowski, Jan Zawadzki, Martin Ziaja.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli Mirosław Borowski, Dariusz Burzyński, Ryszard Gawinecki, Henryk Olejniczak i Bogdan Sałata. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostali Sylwester Cereniewicz, Anna Cichaczewska - Łoś, Wojciech Jończyk, Wiesław Konarczak i Jacek Strus.

Na Zjeździe był obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki, który poinformował zgromadzonych o możliwości rozłożenia na raty kar za przekroczenie kwot mlecznych, a także zapewnił o wsparciu na jakie mogą liczyć hodowcy z jego strony.