Agencja Rynku Rolnego przyjmuje obecnie wnioski dotyczące refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych w ramach nadzwyczajnej pomocy finansowej, pochodzącej ze środków UE.

Jednak, aby uzyskać dofinansowanie, zwierzęta muszą posiadać świadectwo potwierdzające ich pochodzenie czego wymaga art. 26 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, urodzonych w stadach objętych oceną wartości użytkowej bydła.

O w/w świadectwo pochodzenia jałówki hodowcy mogą występować do Biur Regionalnych Działu Hodowli Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Koszt wystawienia jednego świadectwa wynosić będzie 32 PLN.

O świadectwo można wystąpić do PFHBiPM drogą pocztową. Do wniosku o wydanie świadectwa należy dołączyć kartę jałówki – krowy, a następnie przesłać pocztą do najbliższego Biura Działu Hodowli, gdzie dokumenty zostaną wystawione i odesłane na adres hodowcy.