Rozszerzona oferta dotyczyć będzie m.in. nowych metod oceny w przypadku skomputeryzowanych hal udojowych oraz robotów udojowych. W związku z tym, w roku 2017 hodowcy będą mogli skorzystać z nowych metod oceny odpowiednio: dla hal – metoda AZ4/AZ8 oraz dla robotów – AR4/AR8.

Jak informuje PFHBiPM do najważniejszych zalet wynikających z wprowadzenia nowych wariantów metod oceny można zaliczyć:
• skrócenie czasu obsługi jednej krowy przez robot podczas próby,
• ograniczenie liczby prób mleka pobieranych od krów,
• zwiększenie dokładności wyniku,
• pobieranie informacji o kilogramach mleka bezpośrednio z systemu komputerowego zainstalowanego w gospodarstwie,
• atrakcyjna stawka odpłatności za usługę.

Karta Jałówki-Krowy – „na życzenie”

Od roku 2017 hodowcy będą sami decydować o możliwości posiadania i prowadzenia „Karty J/K”. Ci, którzy zrezygnują z otrzymywania dokumentu, będą ponosili z tego tytułu niższe koszty w porównaniu do hodowców, którzy zdecydują się na posiadanie kart dla swoich zwierząt. Dane prezentowane na tym dokumencie nadal będą dostępne w aplikacji – „Hodowca online”.

Doradztwo w ramach oceny

W roku 2017 hodowcy korzystający z usług Federacji w ramach standardowej opłaty za ocenę, będą mogli skorzystać z doradztwa ogólnego, które obejmuje takie obszary jak:

• szczegółowa analiza stanu stada hodowlanego na podstawie danych dostępnych z oceny,
• określanie warunków hodowli i produkcji mleka,
• umiejętność wykonania analizy SWAT dla stada (określenie mocnych i słabych punktów oraz szans i zagrożeń w gospodarstwie),
• określenie celu gospodarstwa,
• doradztwo w zakresie rozrodu bydła,
• oceny BCS,
• analiza behawioralna w stadzie zwierząt na podstawie tzw. sygnałów krów.

Pewne zmiany obejmą również takie obszary jak: doradztwo żywieniowe w abonamencie, doradztwo ekonomiczne oraz analiza pasz. Dla nowych klientów przewidziany jest również bezpłatny pakiet wdrożeniowy. Szczegóły dostępne u doradców PFHBiPM oraz na stronie Federacji.