Utworzenie dużej liczby grup technologicznych w oborze niekiedy stanowić może problem, co jest związane z potrzebnym miejscem w budynku, a także problem logistyczny w przypadku dowożenia czy mieszania paszy posiadanym już sprzętem.

Prawidłowe podzielenie krów na grupy ma jednak swoje uzasadnienie w wielu wymiarach. Zarówno znajdziemy uzasadnienie powiązane z dobrostanem zwierząt, adekwatnym do zapotrzebowania żywieniem, a także najważniejszym dla hodowcy końcowym efektem – ekonomicznym.

Bardzo ważny jest początkowy okres laktacji – pierwsze 4-6 tygodni laktacji. Zwierzęta w tej fazie powinny przebywać w specjalnie wydzielonej grupie.

Jest to związane z licznymi czynnikami stresowymi, na które napotykają w początkowym okresie produkcji te zwierzęta. Z jednej strony jest to stres związany z samym porodem, z drugiej są to zmiany w dawce pokarmowej i systemie utrzymania związane z przeniesieniem zwierząt do grup produkcyjnych.

Coraz częściej mówi się również o wpływie stresu, a dokładniej podwyższonym stężeniu we krwi hormonu jakim jest kortyzol, a także innych hormonów związanych ze stresem na obniżone pobranie suchej masy.

Kluczowym pojęciem w tej grupie jest powierzchnia przypadająca na pojedynczą sztukę. Bowiem w celu ograniczenia stresu, a tym samym dominacji krów wymagane jest wydzielenie dla pojedynczej sztuki co najmniej 75 cm dostępu do stołu paszowego, wydzielenie przynajmniej jednego legowiska na sztukę lub nieco ponad 9 metrów kwadratowych przestrzeni legowiskowej. Ze względu na dominację krów wieloródek nad pierwiastkami, te drugie powinny znaleźć się w oddzielnej grupie.

Należy zadbać o higienę legowisk i odpowiednie ich zaścielenie. Ważne jest by zapobiegać poślizgnięciom krów, przez np. rowkowanie, ryflowanie posadzek betonowych. Krowy te nie powinny również przebywać zbyt długo w poczekalni przed halą udojową – nie dłużej niż 2-2,5 godziny na dobę.

Co ciekawe badania wykazały, że dwukrotne zwiększenie częstotliwości doju (np. z dwukrotnego na czterokrotny) w początkowej fazie laktacji, powodowało znaczny wzrost wydajności mlecznej zarówno w tym okresie (do 41 dnia doju) jak i po powrocie do tradycyjnej częstotliwości doju.

Układ odpornościowy krów świeżo wycielonych jest mocno osłabiony, dlatego też należy je oddzielić od krów mających problemy ze zdrowotnością, zwłaszcza tych z zapaleniami wymion i innymi chorobami zakaźnymi. Również ze względu na osłabiony układ odpornościowy planowane szczepienia poporodowe powinny zostać przesunięte – opóźnione do co najmniej 10 dni po ocieleniu.