Do udziału w warsztatach z przetwórstwa mleka, które zaplanowano w okresie od 7 do 30 lipca - zaprasza Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Zajęcia - w ramach "Pierwszej Podlaskiej Akademii Serowarskiej” - będą odbywały się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych. 

Warsztaty są skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich regionu Podlasia:

  • prowadzących gospodarstwa o specyfice mleczarskiej
  • planujących rozpoczęcie działalności związanej z przetwórstwem mleka
  • zainteresowanych tematyką przetwórstwa mleka
  • doradców propagujących zakładanie i rozwój rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz działalności marginalnych, lokalnych i ograniczonych związanych z przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego (MLO)
  • przedstawicieli instytucji wspierających promocję i rozwój obszarów wiejskich,
    w tym RHD, MLO.

Na warsztatach poruszone będą tematy przetwórstwa mleka, produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD bądź MLO, receptur serów podpuszczkowych czy wytwarzania serów w warunkach domowych.

Warsztaty będą odbywały się w grupach 10 osobowych i będą powtarzane 8 krotnie.

Warto się pośpieszyć, bo z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Inicjatywa - "Pierwsza Podlaska Akademia Serowarska" - jest współfinansowana ze środków UE w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.