Rasa beefmaster powstała w USA w latach 30 XX w. U jej podwalin leży krzyżowanie zwierząt, z typu bydła Bos indicus (brahman) 50 proc., ras gir, guzerat, nelore z typem bydła Bos taurus, ras hereford (25 proc.) oraz shorthorn (25 proc.). Selekcja zwierząt następowała pod kątem sześciu zasadniczych cech użytkowych: przyrostów, pokroju, mleczności, płodności, wytrzymałości i usposobienia.

Jako pierwsi w Polsce, na hodowlę bydła rasy beefmaster zdecydowali się Łukasz i Sylwia Karmowscy. Hodowcy zakupili zarodki, które następnie zostały wszczepione posiadanym samicom rasy limousine.

Efekt heterozji

- Przy wykorzystaniu w hodowli zwierząt rasy beefmaster spodziewam się ujawnienia lepszego efektu heterozji.  Dzięki skrzyżowaniu odległych genetycznie, czyli posiadanych już krów rasy limousine oraz buhajków rasy beefmaster. Mamy oczywiście zamiar hodować beefmastery również w czystości rasy, aby utrzymywać tą linię do dalszej hodowli oraz na sprzedaż. W planach jest zarówno sprzedaż buhajków, jak i ich nasienia. Patrzymy szerzej, uwzględniać w naszych planach także eksport, mówi Łukasz Karmowski.

Hodowcy chcą przekonać się jak zwierzęta rasy beefmaster sprawdzą się w naszych warunkach klimatycznych. W oparciu o udokumentowane testy w USA, spodziewają się dobrych efektów, objawiających się m.in. niską masą urodzeniową, lepszym umięśnieniem, większym pokrojem, mniejszym zużyciem paszy na 1 kg przyrostu (5 - 10 proc.), lepszą mlecznością żeńskich sztuk potomstwa oraz większymi przyrostami niż u utrzymywanych już zwierząt.

- Po urodzonych cielętach widzę, że mają małą masę wycieleniową (2 byczki, masa: 39kg i 36kg oraz 1 jałóweczka masa: 31kg), co świadczy o prawidłowej selekcji w kierunku cech użytkowych. Jeśli potwierdzą się pozostałe cechy, to sprawdzą się nasze oczekiwania, dodaje Łukasz Karmowski.

Na dzień dzisiejszy w gospodarstwie Łukasza i Sylwii Karmowskich urodziły się już 3 cielęta rasy beefmaster. W tym sezonie oczekiwane jest kolejne 5 wcieleń oraz 8 kolejnych w lutym przyszłego roku.