Prawidłowe żywienie cieląt w okresie odchowu jest jednym z kluczowych elementów w hodowli bydła mlecznego. Nie pomijając istotności pasz płynnych, trzeba dodać, że bardzo dużą rolę odgrywają również pasze stałe, które prawidłowo wprowadzane korzystnie wpływają na rozwój i sprawne funkcjonowanie przedżołądków.

Skąd ten pośpiech?

Wczesne wprowadzenie pasz stałych sprzyja realizacji głównych założeń okresu odchowu, tj. osiągnięciu wysokich przyrostów dobowych oraz prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego. Ponadto decyzję o zakończeniu stosowania pasz płynnych należy podejmować w oparciu o ilość pobieranej przez cielę paszy stałej (1-1,5 kg przez 3 kolejne dni), więc wczesne przystosowanie przewodu pokarmowego do pobrania i wykorzystania pasz stałych pozwala skrócić okres pojenia kosztownymi preparatami mlekozastępczymi.
Pierwszą paszą stałą zadawaną cielęciu powinna być pasza treściwa. Na rynku dostępna jest ona w wielu wariantach. Każda firma żywieniowa ma w swojej ofercie musli, granulaty, CJ-tki, TMR-y, startery i prestartery – do koloru, do wyboru, a i hodowcy wykazują się inicjatywą w tworzeniu własnych mieszanek gospodarskich. Jak więc podjąć decyzję?

Dla ułatwienia pasze te warto podzielić na dwie grupy, tj. prestartery, czyli pasze stosowane już od pierwszego tygodnia życia, oraz stosowane nieco później startery. Nie każda firma stosuje taki podział, nie każdy hodowca zmienia pasze dla cieląt w okresie odchowu bądź zmiany te są płynne i ograniczają się do modyfikowania proporcji, jednak przyjęcie takiego podziału ułatwia sprawę przedstawienia poszczególnych pasz.

Prestartery

Wybierając prestarter, należy w pierwszej kolejności podjąć decyzję odnośnie formy paszy – granulowana czy teksturyzowana. Pasze w formie śrutowanej nie są zalecane ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy i keratozy żwacza.

Do najpopularniejszych pasz teksturyzowanych należą pasze typu musli będące mieszaniną granulatu (pasz białkowych z dodatkami mineralno-witaminowymi) oraz ziaren zbóż w różnych formach (płatkowanych, gniecionych, poddanych obróbce termicznej). W ich składzie zazwyczaj znajdują się również: siano lub słoma (sieczka), suszone owoce, suszona marchew, nasiona roślin oleistych, serwatka czy melasa.

Granulaty charakteryzują się podobnym poziomem pod względem wartości odżywczej. Niektóre badania dowodzą mniejszego pobrania w przypadku zadawania granulatów (w porównaniu do musli), ponadto w przypadku pasz granulowanych istnieje większe ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza, jednak stosując granulat z dodatkiem całych ziaren zbóż, można temu przeciwdziałać. Należy jednak pamiętać, że w takim wypadku konieczne jest zastosowanie granulatu o wyższej zawartości białka, tak aby w końcowej postaci pasza zawierała ok. 20 proc. białka ogólnego.

Niestety, prestartery typu musli charakteryzują się dość wysoką ceną, więc choć można stosować je nawet do 4. miesiąca życia, większość hodowców po 2-4 tygodniach stosowania przechodzi na tańsze startery. W zależności od źródła zaleceń do przejścia powinno dojść, gdy cielę pobiera 200-300 g/dobę.
Pasze stałe w żywieniu cieląt należy podawać do woli, jednak z racji początkowo niewielkiego pobrania przy konieczności utrzymania świeżości paszy najlepiej rozpocząć zadawanie od niewielkich ilości.

Startery

Oczywiście można przez cały okres odchowu pozostać przy jednej paszy, jednak ogranicza to wybór lub zmusza do późniejszego wprowadzenia niektórych pasz niezalecanych w pierwszych 2-3 tygodniach życia, a przyuczanie do pobierania pasz stałych od momentu zakończenia odpoju siarą, dodatkowo wspomagane wysoką smakowitością pasz, np. typu musli, sprzyja intensywnemu rozwojowi cielęcia. Osiągnięcie wysokich przyrostów masy ciała w pierwszych tygodniach życia jest niezwykle istotne, ponieważ jest skorelowane z przyszłą wydajnością danej sztuki.

Jeżeli hodowca zdecyduje się na opcję uwzględniającą zmianę pasz, to zazwyczaj następuje ona w drugim miesiącu życia cielęcia. Najpopularniejsze wydaje się przejście na starter granulowany wymieszany z całym ziarnem zbóż, choć wielu gospodarzy decyduje się również na suchy TMR dla cieląt. Przy zmianie paszy warto pamiętać o kilkudniowym okresie przejściowym, w czasie którego zadawane są obie mieszanki z coraz mniejszym udziałem prestarteru.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie pasz objętościowych suchych. Opini w tym zakresie jest dużo, jednak można przyjąć, że powinno nastąpić to nie wcześniej niż w 8.-10. tygodniu życia.

Ciekawym rozwiązaniem jest suchy TMR dla cieląt stanowiący kompletną, strukturalną mieszankę starterową. Młodsze cielęta bywają niechętne w stosunku do tej paszy, jednak w przypadku starszych niechęć ta nie jest obserwowana, a zgodnie z zaleceniami suchy TMR jest przeznaczony dla cieląt od 2. miesiąca życia. Suchy TMR dla cieląt może zawierać śrutę zbożową (kukurydza i inne zboża) lub ziarna poddane obróbce, np. termicznej, komponenty białkowe (koncentrat białkowy, śrutę poekstrakcyjną sojową), melasę, siano, słomę, lucernę oraz dodatki mineralne. Może również stanowić mieszaninę suchych krótkich komponentów paszy objętościowej oraz granulowanego startera lub musli. Dzięki stosunkowo jednorodnej dawce sprzyja pobraniu obu rodzajów pasz. Jego zaletą jest pozytywny wpływ na rozwój i wzrost żwacza, stymulowanie produkcji śliny oraz pobudzanie apetytu. Co istotne, badania sugerują, że TMR zadawany sztukom w laktacji nie nadaje się do skarmiania cielętom w okresie pojenia cieląt paszami płynnymi.
Niezbędne jest również zapewnienie cielętom stałego dostępu do świeżej wody od pierwszych dni życia, nawet jeżeli początkowo nie wykazują zainteresowania jej pobraniem. Brak dostępu do wody ogranicza wielkość pobrania pasz stałych oraz negatywnie wpływa na rozwój mikroorganizmów żwaczowych.
Część hodowców w celu ograniczenia nakładów finansowych dokonuje pewnych modyfikacji powyższych pasz lub komponuje własne mieszanki gospodarskie. W takim przypadku konieczne jest stosowanie materiałów paszowych wysokiej jakości oraz ewentualne uzupełnienie niedoborów mineralno-witaminowych.