Podlaska Izba Rolnicza w piśmie do Roberta Telusa, przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazuje, że prywatyzacja spółek hodowlanych i genetycznych, która rozpoczęła się w 2021 r., objęła cztery podmioty tej branży: Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, oraz Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach oraz Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy.

Firmy te miały być sprzedane pracownikom oraz rolnikom, którzy korzystali z ich usług.  Każda z firm została odrębnie wyceniona. W przypadku SHiUZ w Bydgoszczy 70 proc. udziałów miało być sprzedane rolnikom i pracownikom. Pozostałe 30 proc. miało być przekazane rolnikom i pracownikom nieodpłatnie, jak podkreśla PIR dodając, że wynikało to z zapisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw, która gwarantowała załodze prawo do nieodpłatnych udziałów sprzedawanych firm.

Pierwotnie, z założenia, w wyniku prywatyzacji Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy miała stać się własnością pracowników i hodowców. Tymczasem większość udziałów SHiUZ-u obecnie należy do grupy kapitałowej Genes Diffusion i polskiej spółki Agrokultura Nowa, a nie do hodowców i pracowników SHiUZ – podkreśla w piśmie Grzegorz Leszczyński, prezes PIR. – Dlatego też dla dobra krajowej genetyki oraz polskiej hodowli bydła konieczne i zasadne jest, aby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa był w posiadaniu większościowego pakietu udziałów – dodaje.

W związku z powyższym Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje o podjęcie działań mających na celu wykup przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udziałów, będących w posiadaniu francuskiej firmy Genes Diffusion oraz polskiej spółki Agrokultura Nowa, na rzecz Skarbu Państwa.