Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do Prezesa KRIR z wnioskiem o ustandaryzowanie wzoru faktur wystawianych za bydło, które zostało ubite z konieczności. Izba domaga się, aby dokument ten zawierał takie pozycje jak:
- waga przedubojowa/ poubojowa półtusz,
- klasa mięsa po ocenie
- „zrzutka” wyrażona w procentach,
- cena za kilogram mięsa.

PIR zawiadamia o skandalicznie niskich cenach, podając przykład zdrowego bydła, nie poddanego leczeniu farmakologicznemu o masie ok. 700 kg, za które rolnicy otrzymują zaledwie 600 zł, co w przeliczeniu na kilogram żywca daje mniej niż 1 zł/kg.

Według Izby niektóre ubojnie celowo zaniżają cenę z uwagi na brak konkurencji wśród zakładów przeprowadzających tego typu usługi, wykorzystując tym samym trudną pozycję rolnika. Na dodatek bydło jest ważone dopiero w ubojni, już po rozbiorze i poubojowej ocenie przydatności mięsa. W efekcie czego rolnicy nie mogą skontrolować poprawności przebiegu procesu i prawdziwości przedstawianych danych.

- Uważamy, iż należy w przypadku uboju z konieczności wprowadzić nakaz dokonywania dokumentacji zdjęciowej i wykonania specyfikacji. W sytuacjach spornych umożliwi to rolnikom zapoznanie się z dokumentacją zdjęciową półtusz po rozbiorze – czytamy w piśmie skierowanym do Prezesa KRIR.

W ocenie PIR, rolnicy czują się oszukani, ponieważ nie mają zagwarantowanej minimalnej ceny, jaką mogliby uzyskać za bydło poddane ubojowi z konieczności. Izba oczekuje więc ustanowienie progu minimalnej stawki otrzymywanej za bydło w takiej sytuacji.