W 2015 r. utrzymała się słaba koniunktura na światowym rynku mleka. W wyniku zwiększonej produkcji mleka przy ograniczonym popycie oraz na skutek przedłużonego o kolejny rok rosyjskiego embarga na import artykułów mleczarskich, doszło do nadwyżki surowca i produktów mleczarskich oraz spadku ich cen w Polsce i na światowych giełdach.

Według analityków, zwyżki cen na światowych giełdach można oczekiwać dopiero w połowie 2016 r. wynikać one mogą z osłabienia dynamiki wzrostu produkcji mleka na świecie pod wpływem jej niskiej opłacalności w 2015 r. oraz prawdopodobnego wzrostu popytu ze strony krajów rozwijających się.

Rok 2015 charakteryzował się wzrostem dostaw mleka do skupu. W okresie od stycznia do listopada 2015 r. skupiono 9,7 mld litrów mleka, czyli o 2,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Według szacunków IERiGŻ1 w całym 2015 r. można oczekiwać łącznego skupu mleka na poziomie 10,5 mld litrów, co stanowić będzie wynik o 1,9 proc. wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim. W I połowie 2016 r. dostawy mleka nadal będą ograniczane niskim poziomem cen skupu.

Ceny na krajowym rynku mleka w 2015 r. są znacznie niższe od poziomu sprzed roku. Średnia cena skupu mleka surowego w okresie styczeń - listopad 2015 r. br. wyniosła 113,11 zł/hl, co daje wynik niższy o 17,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.

Jak prognozują analitycy PKO BP, przekroczenia cen ubiegłorocznych można się spodziewać dopiero w drugiej połowie 2016 r.