W ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt Plan poprawy dobrostanu zwierząt wymagany jest w przypadku praktyk w zakresie rozgęszczenia, tj. zwiększonej powierzchni bytowej o co najmniej 20 proc. lub 50 proc., ale nie tylko.

Kiedy potrzebny jest plan poprawy dobrostanu?

Jak informuje ARiMR, Plan poprawy dobrostanu zwierząt wymagany jest do praktyk w zakresie rozgęszczenia w przypadku:

 • Dobrostanu loch,
 • Dobrostanu tuczników,
 • Dobrostanu krów mlecznych,
 • Dobrostanu krów mamek,
 • Dobrostanu opasów.

Plan poprawy dobrostanu niezbędny jest także w przypadku realizacji wariantów:

 • Dobrostan owiec,
 • Dobrostan kur niosek,
 • Dobrostan kurcząt brojlerów,
 • Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa,
 • Dobrostan koni,
 • Dobrostan kóz, jeśli nie wskazano utrzymywania zwierząt zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego.

Plan poprawy dobrostanu – co i jak?

– W odniesieniu do Planu poprawy dobrostanu jest specjalna aplikacja, opracowana została przez Centrum Doradztwa Rolniczego, udostępniona wraz z instrukcją na stronie Agencji, na stronie ministerstwa rolnictwa oraz w Centrum Doradztwa Rolniczego. Rolnik taki plan poprawy powinien wykonać przy udziale doradcy rolniczego. Celem jest doprecyzowanie wszystkich warunków i wymogów w zakresie dobrostanu, a także wskazanie maksymalnej liczy zwierząt – mówił Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kto nie musi sporządzać Planu poprawy dobrostanu?

– Jeśli chodzi o zwiększenie powierzchni bytowej, czy jest to wariant mówiący o 20 czy 50 proc., w każdym przypadku wymagane jest sporządzenie takiego planu. Wyłączeni z tego obowiązku są rolnicy, którzy wykonują same praktyki lub przystępują do dobrostanu jako rolnicy ekologiczni – wskazał nasz rozmówca.

Warunkiem realizacji ekoschematu na zasadach uproszczonych jest umieszczenie rolnika na wykazie producentów ekologicznych przez Jednostkę Certyfikującą.

Do kiedy trzeba złożyć Plan poprawy dobrostanu?

Rolnik składa plan za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR albo kierownikowi biura powiatowego Agencji.

– Plan poprawy dobrostanu powinien być sporządzony w danym roku. Co do zasady przyjmujemy, że musi być dostarczony do biura powiatowego lub dołączony do wniosku poprzez aplikację eWniosekPlus do 25 lipca br. – tłumaczył Rybarczyk.

Plan poprawy dobrostanu – refundacja kosztów

Rolnik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu.

– Jeśli chodzi o tzw. koszty transakcyjne, czyli zwrot nakładów poniesionych na przygotowanie planu poprawy dobrostanu, to mówimy o kwocie wynoszącej maksymalnie 1200 zł do każdego gatunku, który obejmuje plan. Nie może ona jednak przekroczyć 15 proc. płatności w ramach danego wariantu – zaznaczył Rybarczyk. – Rolnik wnioskuje o to zakreślając checkbox na wniosku, co jest podstawą do tego, żeby naliczyć koszty transakcyjne – wskazał.