Rolnicy obawiali się dotychczas, że z powodu niedociągnięć formalnych związanych z rejestracją zwierząt, część z nich zostanie pozbawiona płatności bezpośrednich. Sytuacja wyjaśniła się na korzyść hodowców.

Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany w zakresie płatności związanych z produkcją w sektorach zwierzęcych. Jedna z tych zmian dotyczy przepisów o wymogach IRZ stanowiących warunek kwalifikowalności do wsparcia. Zgodnie z tą zmianą płatności przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:

– Do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

– Najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

W praktyce oznacza to, że jeśli zwierzęta są zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w dniu złożenia wniosku, wówczas będą się one kwalifikowały do płatności bez względu na ewentualne braki występujące we wcześniejszym okresie.

Zmienione przepisy w tym zakresie będą dotyczyły wszystkich rolników, również tych, którzy złożyli wnioski wcześniej, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.