Według Jerzego Plewy wprowadzone zmiany w KPS to pozytywny sygnał dla większych gospodarstw, co wynika z przyznania płatności tzw. redystrybucyjnej w wysokości 40 € do pierwszych 30 ha dla gospodarstw o powierzchni do 300 ha. 

- Nie ma żadnych zmian, jeśli chodzi o aktywnego rolnika, po to aby środki zostały skierowane do tych, którzy naprawdę gospodarują(...). Na tym etapie nie skorygowane zostały żadne zasadnicze elementy, które powodują, że jest tak mało środków na inwestycje modernizacyjne w gospodarstwach - mówił Jerzy Plewa podczas 19 Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Białymstoku.