Cielęta powinny być w stadzie grupą zwierząt pod specjalnym nadzorem, gdyż ich układ odpornościowy dopiero się rozwija. Nie sprzyja temu duża ilość czynników stresowych jakie mogą pojawić się podczas całego cyklu odchowu (np. transport, nagłe zmiany paszy, nadmierne zagęszczenie, wahania temperatury, przeciągi). Należy pamiętać, że każda zmiana czynników środowiskowych jest dla cieląt stresem.

Podstawowym działaniem powinno być więc ograniczanie do minimum czynników stresowych i profilaktyka najczęściej występujących schorzeń. Bariera ta jednak nie zawsze jest w 100 proc. skuteczna i pojawiają się przypadki zachorowań. Identyfikacja chorego cielęcia może być czasami trudna. Jednak dla przeżycia cielęcia niezwykle ważne jest, aby w przypadku wystąpienia schorzenia było ono wychwytywane jak najwcześniej, co pozwoli uniknąć eskalacji choroby lub, w najgorszym przypadku, padnięcia.

Na jakie symptomy warto zwrócić uwagę?

• powolne wstawanie do jedzenia lub zaleganie;
• zapadnięte oczy;
• ciężki oddech lub podwyższone tętno;
• odizolowane od innych cieląt;
• obrzęk lub stan zapalny pępka;
• wydzielina z nozdrzy;
• konsystencja kału odbiegająca od normy.

Spośród działań profilaktycznych warto zwrócić uwagę na prawidłowe postępowanie z cielęciem po porodzie. Jedną z podstawowych kwestii jest podanie odpowiedniej ilości wysokiej jakości siary. Zaleca się podawanie cielętom co najmniej 3 litrów siary w ciągu pierwszych dwóch godzin po urodzeniu. Nie należy także zapominać o dezynfekcji pępowiny.

Cielęta dobrze reagują na rutynę, dlatego od urodzenia do odsadzenia powinny być rutynowo rano i wieczorem, o stałych porach karmione pełnym mlekiem lub preparatem mlekozastępczym, przy czym ważne, aby dawki były powtarzalne (stała ilość, koncentracja, temperatura). Bez wyraźnego powodu nie warto również dokonywać nagłych zmian żywieniowych, np. zmieniać preparatu mlekozastępczego w okresie żywienia paszami płynnymi.

Warto więc co najmniej dwukrotnie w ciągu dnia dokonywać przeglądu cieląt w stadzie. W przypadku wystąpienia niepokojących symptomów należy natychmiast skonsultować je z lekarzem weterynarii, gdyż w niektórych przypadkach o przeżyciu cieląt decydują godziny.

Chcesz sprzedać, bądź kupić zwierzęta? Zajrzyj na gieldarolna.pl