Podstawą zwalczania chorób jest profilaktyka, do której można zaliczyć również regularny monitoring stanu zdrowotnego zwierząt. O zasadach monitoringu zdrowia cieląt mówił, podczas Szkoły Zimowej Hodowców Bydła, lek. wet. Wojciech Wójcik. Jego zdaniem taki monitoring musi być prosty i szybki, działający na zasadzie skróconego badania klinicznego, które powinien opanować każdy rolnik.

Do podstawowych zasad monitoringu zdrowia cieląt, według Wojciech Wójcika, można zaliczyć:

- określenie pozycji cielęcia (leżenie w pozycji mostkowej – norma, zaleganie w pozycji mostkowej, zaleganie na boku - patologia),

- zabrudzenie okolicy odbytu kałem – świadczy o wystąpieniu biegunki,

- w okolicach nozdrzy widoczny wyciek surowiczy, ropny lub inny

- sprawdzenie okolicy pępka

- badanie temperatury ciała – mierzona w odbycie nie powinna przekraczać 39,5°C.

- określenie stopnia zapadnięcia gałki ocznej (0/ 0,5/ 1 cm),

- szybkość opadu fałdu skóry (fizjologicznie - natychmiast).

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia cieląt, powinny zostać one odizolowane od reszty stada, tak aby nie stwarzać zagrożenia rozprzestrzenienia się choroby na pozostałe zwierzęta. Umieszczenie chorych/podejrzanych cieląt w izolatce ułatwia znacznie podawanie leków, wykonywanie zabiegów weterynaryjnych i regularne ich doglądanie. Dodatkowo sztukom odseparowanym, które są słabsze, można w ten sposób zapewnić spokój i ograniczyć czynniki stresowe wywoływane przez inne osobniki.