Podczas rozmów w Ministerstwie, dotknięto kilku kwestii dotyczących sektora mlecznego. Przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka po raz kolejny upomnieli się w imieniu hodowców bydła mlecznego, o zaniechanie pobierania kar za nadprodukcję mleka w ostatnim roku kwotowym, rekompensatę za zakupione kwoty mleczne. Hodowcy żądają także od ministra rolnictwa działań na rynku krajowym, które umożliwiłyby spłatę ewentualnych kar za nadprodukcję mleka w ratach.

Refundacja zakupu kwot

Jak podaje PFHBiPM, resort rolnictwa przedstawił projekt rozporządzenia, który częściowo miałby rekompensować zakup kwot mlecznych tym rolnikom, którzy przekroczyli swoje limity, a dokupywali je w latach 2013/2014 i mimo to będą płacili kary w ostatnim roku kwotowym w produkcji mleka.

Artykuł powyższego rozporządzenia dotyczący rynku mleka w proponowanej wersji brzmi:

„Agencja (ARiMR) udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi..., dla producentów rolnych, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności na częściowe zrefundowanie kosztów nabycia w okresie 2013/2014 indywidualnych kwot mlecznych".

Ten zapis został zanegowany przez przedstawicieli branżowych organizacji, m.in. dlatego, że nie odnosi się do całego okresu kwotowania w produkcji mleka i dzieli producentów mleka.

Zespół 'mleczny'

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaowocowało powołaniem zespołu 'mlecznego'. W ramach tej grupa mają być prowadzone dalsze rozmowy nt. liberalizacji rynku mleka i wszystkich aspektów ekonomicznych, które się z tym wiążą. Zaplanowano kolejne spotkania.

Jak przypomina PFHBiPM, rozmowy o powyższych sprawach trwają z Sawickim od „Mlecznej pikiety", która przeszła ulicami Warszawy 27 listopada ub.r.