Woda jest głównym składnikiem mleka. Zapotrzebowanie na nią wzrasta szczególnie w okresie letnich upałów. Jeśli nie dostarczymy zwierzętom dostatecznej jej ilości, obserwować będziemy spadek produkcji mleka. Na wyprodukowanie 1 kg mleka krowa potrzebuje ok. 3 litrów wody.

Krowy niezależnie od systemu utrzymania (zarówno w oborze, jak i na pastwisku) powinny mieć stały dostęp do czystej wody. Ważne jest, aby dostęp do wody był swobodny tak, aby zwierzęta nie musiały walczyć o dostęp do poidła.

W okresie letnim następuje zwiększone pobranie wody, o czym należy pamiętać przy doborze zaworów do poideł. Powinny one zapewniać odpowiednią wydajność przepływu, w granicach 20 litrów na minutę.

Ważne jest rozmieszczenie poideł w oborze. Powinny one zostać zainstalowane w strategicznych miejscach, tam gdzie najczęściej gromadzą się zwierzęta, czyli w poczekalni oraz przy wyjściu z hali udojowej. W przypadku obór uwięziowych jedno poidło miskowe powinno przypadać na dwie krowy. Z kolei w obiektach wolnostanowiskowych jedno poidło korytowe nie może obsługiwać więcej niż 25 krów.

Należy również często kontrolować jakość wody, poprzez regularne czyszczenie poideł. Zalegające w poidłach resztki paszy w okresie letnim szybciej się psują, pogarszając w ten sposób jakość wody.