Zapotrzebowanie na wodę u krów podczas upałów wzrasta kilkukrotnie. Trzeba pamiętać, że mleko składa się głównie z wody, a na wyprodukowanie 1 kg mleka krowa potrzebuje ok. 3 litrów wody. Swobodny dostęp do wody jest więc jednym z podstawowych zabiegów pozwalających ograniczyć drastyczny spadek produkcji mleka podczas upałów.

Mleko składa się głównie z wody, a na wyprodukowanie 1 kg mleka krowa potrzebuje ok. 3 litrów wody

W przypadku wolnostanowiskowego systemu utrzymania krów, ważna jest nie tylko ilość poideł, ale również ich rozlokowanie w strategicznych punktach obory. W takich obiektach jedno poidło korytowe nie może obsługiwać więcej niż 25 krów. Poidła powinny być montowane tam gdzie krowy spędzają najwięcej czasu, czyli w pobliżu stołu paszowego, czy też poczekalni przy hali udojowej. Należy jednak pamiętać, aby nie umieszczać poideł w obrębie ciągów komunikacyjnych, gdyż zatrzymujące się przy poidłach krowy będą spowalniać ruch w oborze i blokować przejścia.

W oborach zaś uwięziowych wystarczającą ilość stanowi jedno poidło miskowe na dwa stanowiska. Należy jednak zwrócić uwagę na dostateczną wydajność zaworów, które zapewnią przepływ wody w granicach 20 litrów na minutę.

Ważna jest również systematyczna kontrola jakości wody, poprzez częste czyszczenie poideł i wymianę zanieczyszczonej wody. Zalegające w poidłach resztki paszy w okresie letnim szybciej się psują, pogarszając w ten sposób jakość wody. Może okazać się wówczas, że pomimo dostępności wody w poidle krowy niechętnie ją pobierają.