Przybyli na Podlaski Dzień Kukurydzy goście mieli okazję uczestniczyć  w lustracji kolekcji odmian kukurydzy znajdujących się na poletkach doświadczalnych podlaskiego ODR. Dzięki sprzyjającej od kilku tygodni pogodzie, kukurydza w pełni wykorzystała swój potencjał. Zarówno rośliny jak i same kolby rozwinęły się modelowo.

Oprócz lustracji roślin, rolnicy mieli okazję wysłuchać wykładu dotyczącego ochrona kukurydzy przed agrofagami, wygłoszonego przez  - prof. dr hab. Pawła Beresia  z IOR PIB w Poznaniu. Prelekcje wygłosili również przedstawiciele firm patronujących imprezie - Janusz Malanowski  z Syngenty oraz Ryszard Wojciechowski z DuPont Pioneer.

Pokazy polowe

Dużym zainteresowaniem obecnych na imprezie zwiedzających cieszył się pokaz zakiszania zielonki z kukurydzy w belach. Podczas pokazu, Ryszard Wojciechowski z DuPont Pioneer wymieniał zalety tej formy zakiszania. Natomiast Dariusz Perkowski z firmy Contractus, przybliżał zebranym charakterystykę maszyn pracujących na polu.

Podlaski Dzień Kukurydzy w Szepietowie był okazją do rozstrzygnięcia konkursu dla producentów mleka – „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” oraz przeprowadzenia i podsumowania X Wojewódzkiego Konkursu Orki.

Nie zabrakło uczty dla podniebienia. Podczas imprezy w Szepietowie odbyła się degustacja potraw z kukurydzy w ramach programu promocyjnego Polskiego Związku Producentów Kukurydzy „Kukurydza – słoneczne ziarno zdrowia”.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych