Kolejny już raz rolnicy - hodowcy bydła z całej Polski mieli okazję spotkać się na konferencji w Piątnicy w Jędrusiowej Zagrodzie, z tym że po raz pierwszy pod nazwą Podlaskiego Forum Bydła.

- Lokalizacja naszego spotkania nie jest przypadkowa, bowiem to właśnie Podlasie jest liderem produkcji mleka – mówił podczas otwarcia forum Leszek Hądzlik Prezydent PFHBiPM.

Podczas tegorocznej konferencji poruszonych zostało wiele tematów związanych z problematyką chorób metabolicznych dotykających krowy mleczne. Część wykładowa prowadzona była przez znanych polskich naukowców i praktyków zajmujących się tą tematyką m.in. prof. Kowalskiego z UR w Krakowie, prof. Twardonia z UP we Wrocławiu, a także dr Lacha z OHZ Osięciny i dr Słoniewskiego z PFHBiPM. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem rolników z całej Polski. Podczas części seminaryjnej sala wypełniła się po brzegi.

Forum w Piątnicy było również okazją do wymiany poglądów między hodowcami oraz dyskusji z naukowcami, a także możliwością do zapoznania się z ofertą firm zaopatrujących gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji mleka.

Organizatorami Podlaskiego Forum Bydła w Piątnicy byli Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.