W większości zakładów wzrosły stawki oferowane za krowy, zarówno w przypadku żywca jak i rozliczeń poubojowych. Według kierowników skupów, mniejsza podaż krów i zwiększone zapotrzebowanie na to mięso, przełożyły się na wzrost stawek. Poza tym wciąż jeszcze duża część rolników wstrzymuje się ze sprzedażą w związku, ze zgłoszeniem bydła do dopłat bezpośrednich.

Obecnie za krowy w wycenie poubojowej zakłady są w stanie zaoferować maksymalnie 11,90 zł/kg. Natomiast w przypadku sztuk skupowanych na żywą wagę, najlepsze sztuki są wymieniane na 5,60 zł/kg.

Ceny skupu w przypadku pozostałych kategorii nie uległy większym zmianom. Stawki za buhaje w klasie R w ankietowanych zakładach wynoszą maksymalnie 13 zł/kg. Natomiast za klasę O zakłady płacą do 12,30 zł/kg. Buhaje skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 7,60 zł/kg za sztuki mięsne.

W przypadku jałówek mieszczących się w klasie R zakłady oferują do 13 zł/kg. Za sztuki zakwalifikowane do klasy O można otrzymać maksymalnie 12 zł/kg. Jałówki ras mlecznych, skupowane w wadze żywej można uzyskać cenę 6,00 zł/kg i 6,80 zł/kg za jałówki mięsne.