Podsiew użytków zielonych wykonuje się w momencie, gdy na łąkach pojawiają się ubytki, tzw. luki, lub gdy ubywa traw wartościowych, stanowiących główny składnik mieszanki.

Przy prawidłowym prowadzeniu użytku zielonego podsiew powinien być wykonany kilkukrotnie w ciągu roku, przy okazji wykonywania innych zabiegów jak na przykład nawożenie, bronowanie czy włókowanie łąk – mówi Marcin Mierzejewski z DSV Polska.

Zabieg podsiewu można wykonać na wiele sposobów, w zależności od możliwości i dostępności maszyn czy usług. Najprostszą metodą może być wykonanie podsiewu przy użyciu rozsiewacza do nawozu. Mieszankę traw należy wymieszać z nawozem przy czym należy zmniejszyć o połowę normę wysiewu nawozu, z jednoczesnym dwukrotnie większym zagęszczeniem przejazdów.

Norma wysiewu w tym przypadku powinna zostać obniżona do jedynie 5 – 7 kg mieszanki na hektar. Zdecydowanie lepszą metodą, ale i bardziej kosztowną jest podsiew specjalistycznym sprzętem bądź siewnikiem z redlicami talerzowymi. Dzięki temu materiał siewny jest umieszczony bezpośrednio w glebie, gdzie ma o wiele lepsze warunki do kiełkowania. W tym przypadku norma powinna być zwiększona do ok. 20 kg/ha – tłumaczy Mierzejewski.