Przy temperaturze otoczenia do 25 ºC krowa holsztyńsko – fryzyjska wypija ok. 4 – 5 litrów wody na każdy kilogram pobranej suchej masy dawki, co daje łącznie 80 – 120 litrów wody na dobę.

Należy mieć świadomość, że wartość ta wzrasta podczas upałów. Należy więc zadbać nie tylko o sam dostęp do wody, ale również wystarczający jej przepływ. Jeśli zawory nie posiadają należytej wydajności krowa długo przebywa przy poidle, blokując tym samym dostęp innym sztukom, co może wywoływać zachowania agresywne.

Woda zawarta w paszy to ok. 50 litrów, więc pozostała ilość musi zostać dostarczona z poideł. Ważna jest również jakość wody, gdyż jej smak i zapach mają decydujący wpływ na jej pobranie.

Krowa przeciętnie pije od 6 do 14 razy dziennie, z czego do 50 proc. w pierwszej godzinie po doju. Krowy wolą pić z niskich otwartych poideł, jak również w towarzystwie innych krów.

Należy również zadbać o odpowiednie, równomierne rozmieszczenie poideł w oborze. Ważne, aby krowy miały dostęp do wody w pobliżu wyjścia z hali udojowej, gdyż wtedy wykazują największe pragnienie. Krowa potrzebuje 4-5 litrów na każdy kilogram wyprodukowanego mleka.

Woda jest również głównym składnikiem śliny, której krowa produkuje nawet do 250 litrów na dobę. Wyprodukowana przez zwierzę ślina zwilża paszę oraz zwiększa ilość płynów w żwaczu. Zapobiega też nadmiernemu spadkowi pH w żwaczu, stanowiąc naturalny bufor.