Projekt pt. Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” realizowany jest od 2009 roku przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe składające się ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.  

Celem Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora wołowiny, podniesienie jakości produktów wołowych, a  tym samym zwiększenie konsumpcji tego mięsa w Polsce. 

Na spotkaniu podsumowano rezultaty zadań, prowadzonych w ramach projektu. Prelegenci przedstawili wyniki badań popytu na mięso wołowe, preferencji polskich konsumentów, a także wpływu doboru ras bydła, genetyki, sposobu chowu i żywienia, oraz pakowania i transportu na jakość produktu końcowego – mięsa wołowego gotowego do obróbki kulinarnej. 

Optymalny opas 

W ramach sześciu zadań badawczych naukowcy i przedstawiciele sektora oceniali między innymi efektywność opasania bydła i jego wartość rzeźną oraz efektywność europejskiej genetyki bydła ras mięsnych w systemach krzyżowania z populacją bydła mlecznego. Na tym etapie badawczym przeprowadzono kontrolowany opas uwzględniający wpływ genotypu, płci, systemu odchowu, poziomu żywienia i masy końcowej na wartość rzeźną młodego bydła.  

W każdym okresie życia zwierzęta otrzymywały paszę o różnym składzie po to, by rosły szybciej, ale jednocześnie by nie były nadmiernie otłuszczone. Każda sztuka była szczegółowo badana w specjalnych stanowiskach nie powodujących nadmiernego stresu.  

Zootechnicy dokonywali pomiarów wagi, wymiarów karku, szyi, kamerą termowizyjną badali temperaturę ciała i poziom stresu, a aparatem do USG dokonywali przeglądu poszczególnych mięśni.  

Wszystkie parametry były zapisywane w systemie, a każde zwierzę miało swój chip stanowiący element systemu automatycznej identyfikacji.W ramach projektu naukowcy badali również parametry związane z ubojem, transportem i przechowywaniem mięsa. Ma to bowiem ogromny wpływ na jakość produktu końcowego – mięsa, które konsument poddaje obróbce kulinarnej.