Według danych GUS, średnia cena skupu mleka w Polsce w marcu 2022 r. wyniosła 196,48 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu wzrosły o 6,7 proc. w stosunku do tych, jakie mleczarnie wypłacały w lutym 2022 r. Cena z marca bieżącego roku jest również wyższa od tej, jaką mleczarnie oferowały producentom w analogicznym okresie 2021 r. o 29,7 proc.

Najwyższą cenę mleka w maju br. odnotowano w województwach:
• podlaskim – 202,89 zł/hl
• warmińsko-mazurskim – 200,44 zł/hl
• lubuskim – 199,61 zł/hl

Najniższe stawki wypłacano zaś w województwach:
• małopolskim – 180,03 zł/hl
• łódzkim – 186,98 zł/hl
• podkarpackim – 188,38 zł/hl

Ponownie po wielu miesiącach na szczyt rankingu cen mleka w Polsce powróciło województwo podlaskie (202,89 zł/hl). Drugim województwem, w którym cena mleka przekroczyła 2 zł jest warmińsko-mazurskie. Na drugim końcu listy znalazło się niezmiennie województwo małopolskie (180,03 zł/hl). Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą ceną mleka wynosi obecnie niespełna 23 grosze.

Widoczny jest obecnie rozdźwięk, pomiędzy stawkami oferowanymi za biały surowiec w skupie, a zmianami notowań produktów mleczarskich na świecie, gdzie trendy wyznacza nowozelandzka giełda GDT, na której od kilku tygodni utrzymuje się tendencja spadkowa. Oby nie przełożyło się to na ceny mleka w kraju.