Wydajność mleczna krów stale rośnie. W 2012 roku średnia wydajność mleczna wynosiła 4800 litrów co w odniesieniu do roku 2011 daje wzrost o blisko 4 proc. Prognozuje się, że wydajność krów mlecznych będzie rosnąć i w br. kształtować się będzie na poziomie 5 tys. litrów/ krowę.

Ocenia się, że przewidywany wzrost mleczności krów tylko częściowo zrekompensuje spadek pogłowia i produkcja mleka w 2013 r. może być mniejsza niż w 2012 r. Prawdopodobnie mniejszy będzie również skup mleka, a ceny będą utrzymywały się na stosunkowo wysokim poziomie - informuje ARR.

Od listopada ubiegłego roku obserwowany jest wzrost cen mleka. W grudniu średnia cena za surowiec ukształtowała się na poziomie 125,72 zł/100 l, i była wyższa o 3,4 proc. niż przed miesiącem oraz o 3 proc. niższa niż w grudniu 2011.

Eksperci Agencji Rynku Rolnego prognozują stabilizację cen skupu mleka surowego w pierwszym półroczu 2013 roku. Niemniej jednak ceny według prognoz powinny utrzymywać o kilka procent wyższy poziom w odniesieniu do roku ubiegłego.