Sianokiszonka jest jedną z podstawowych pasz objętościowych w żywieniu krów mlecznych. Tylko pasza dobrej jakości, zebrana w optymalnym terminie może zapewnić wysoką produkcję mleka i dobrą zdrowotność zwierząt. Termin ów dobiega końca, gdyż trawy zaczynają się kłosić, a pogoda nie pozwala na zbiór.

Niektórzy z rolników podejmują ryzyko i wyjeżdżają z kosiarkami na łąki, inni czekają na stabilizację pogody. Żadne z wyjść nie jest idealne, bo trawa albo zmoknie i straci na wartości, albo przerośnie i również straci na wartości. Pozostaje wybrać mniejsze zło, a takim wydaje się mimo wszystko zbiór nieco późniejszy, ale pogodny. Trawy, które leżą kilka, a czasem nawet kilkanaście dni na deszczu, często nadają nie niemal jedynie na powiększenie pryzmy obornika.

Do bardziej wyrośniętej trawy warto byłoby zastosować prasę z zespołem noży tnących. Trudne warunki zbioru, podczas których panuje wysoka wilgotność, predysponują do szybkiego rozwoju pleśni i grzybów. W takiej sytuacji do zakiszanego materiału wskazany jest dodatek inokulantów wspomagających proces fermentacji, co niewątpliwie wpłynie na poprawę jakości kiszonki.