W związku z niskimi temperaturami do części obór powrócił problem zamarzających poideł, a choć zapotrzebowanie bydła na wodę w okresie zimowym jest mniejsze niż latem to zapewnienie stałego dostępu do świeżej wody jest równie ważne przez cały rok. W związku z tym na wypadek silnych mrozów warto wyposażyć oborę w mrozoodporną instalację doprowadzającą wodę oraz odpowiednie poidła.

Mrozoodporne poidła można podzielić na izolowane i podgrzewane. Poidła izolowane charakteryzują się warstwą izolacyjną (np. z pianki poliuretanowej) umieszczoną pomiędzy podwójnymi ścinakami zbiornika z tworzywa sztucznego. Dostęp do wody w zbiorniku zabezpieczany jest przez uchylną klapę albo kulę, której opór zwierzę musi pokonać chcąc pobrać wodę, a która poza izolowaniem od niskiej temperatury dodatkowo chroni wodę przed zanieczyszczeniami. Poziom wody uzupełniany jest automatycznie dzięki zaworowi pływakowemu. Należy pamiętać o odpowiednim dobraniu ilości i wielkości poideł do obsady, ponieważ zbyt niskie pobranie wody z danego poidła prowadzić może do nadmiernego wychodzenia wody. Opcjonalnie w poidle izolowanym można zainstalować system podgrzewania wody, choć producenci zapewniają o mrozoodporności nawet do – 30 °C.

Na rynku dostępne są również poidła podgrzewane. Składają się one ze zbiornika na wodę z wbudowaną grzałką elektryczną, dlatego warunkiem niezbędnym do ich użytkowania jest dostęp do źródła energii elektrycznej. Pracę grzałki nadzoruje termostat, który w zależności od temperatury powietrza włącza ją bądź wyłącza. Dostępne są podgrzewane poidła indywidualne oraz grupowe. Poidła podgrzewane mogą być doposażone w dodatkowe rozwiązania zapobiegające zamarzaniu np. możliwość wpięcia do instalacji z wymuszoną cyrkulacją wody.

Równie ważne jest wyeliminowanie ryzyka zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę do poideł np. za pomocą docieplenia lub zastosowania pomp obiegowych.

Chcesz sprzedać lub kupić zwierzęta dodaj ogłoszenie na gieldarolna.pl