– Rolnictwo regeneracyjne, oprócz tego, że jest przyjazne dla planety, przynosi też wymierne korzyści producentom rolnym, np. większe i lepszej jakości plony oraz oszczędności w zakupie nawozów i środków ochrony roślin. Wdrażanie praktyk regeneracyjnych nigdy nie będzie jednak w pełni efektywne, jeśli nie będą mu towarzyszyć pomiary sytuacji wyjściowej i stały monitoring potencjału gleby. RegAgri Explorer, który umożliwia te szacunki, realnie otwiera drogę do wdrażania zmian – mówi Michał Siwek, Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Food & Agri Hub BNP Paribas.

Narzędzie to pozwoli ocenić potencjał sekwestracji gleby, co jest możliwe dzięki szczegółowym mapom zasobności gleby, analizom zdjęć satelitarnych danego obszaru ziemi, a także opracowanemu modelowi obliczającemu te dane, który dostarcza partner Banku BNP Paribas - firma SatAgro.

– Jedyne, co musi zrobić producent rolny, to podać lokalizację swoich upraw oraz odpowiedzieć na kilka prostych, dodatkowych pytań związanych z typem gleby i sposobem uprawy ziemi na danym terenie – wyjaśnia Michał Siwek.

Wszystkie szacunki są wykonywane automatycznie a użytkownik otrzymuje przejrzysty raport mówiący o tym ile ton CO2 może zredukować w swoim gospodarstwie. Dodatkowo potencjał ten jest rozłożony na dwie informacje: o tym, jaka będzie redukcja CO2 w wyniku obniżenia stosowania nawozów azotowych oraz ile gleba może wiązać CO2 z atmosfery, jeśli producent rolny będzie stosować obecne praktyki regeneracyjne. Oba wskaźniki prezentowane w ujęciu długoterminowym, w perspektywie do roku 2050.

Szacunkowy zysk ze sprzedaży certyfikatów węglowych

Dodatkową informacją, którą będzie można znaleźć w raporcie RegAgri Explorer jest potencjalny zysk ze sprzedaży określonej liczby ton ekwiwalentu CO2 wychwyconego z atmosfery przez glebę na wskazanym przez producenta terenie. Każda tona tak zakumulowanego CO2 jest nazywana certyfikatem/kredytem węglowym i potencjalnie może być sprzedana na rynku firmom czy instytucjom, które szukają sposobów na obniżenie swojego śladu węglowego.

Narzędzie zostanie udostępnione polskim producentom rolnym w czerwcu 2022 roku. Zarejestrowani użytkownicy platformy Agronomist.pl będą mogli korzystać z niego bez opłat. Badanie potencjału uprawianej ziemi do redukcji własnej emisji oraz wychwytywania CO2 z atmosfery, które umożliwia RegAgri Explorer, pozwoli polskim producentom rolnym łatwiej i skuteczniej wdrażać praktyki rolnictwa regeneracyjnego chroniącego jakość i żywotność gleb.