„Nowe regulacje ujęte m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie, związane z dobrostanem zwierząt są wyzwaniem zarówno dla producentów, jak i przetwórców mleka” – jak informuje Polska Izba Mleka dodając, że dobrostan to pojęcie obejmujące takie elementy jak: „naturalne, biologiczne funkcjonowanie zwierzęcia i jego stan emocjonalny oraz jego zdolność do wyrażania pewnych standardowych zachowań.”

Zgodnie z dobrostanem plus należy spełniać pięć następujących wymagań, które odpowiadają pięciu wolnościom zwierząt:

  • zwierzę jest wolne od głodu, pragnienia i niedożywienia,
  • wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego,
  • zwierzę jest wolne od bólu, urazów i chorób oraz
  • jest w stanie wyrazić większość swoich normalnych zachowań,
  • zwierzęciu należy zapewnić odpowiednie warunki bytowe, mające na celu zapobieganie psychicznemu cierpieniu.

„Mając na względzie powyższe, mleczarnie oczekują przestrzegania przepisów związanych z dobrostanem plus. Aby było to możliwe konieczne jest zdobycie wiedzy w tym zakresie, dzięki czemu podejście producentów oraz przetwórców mleka do przestrzegania pięciu zasad będzie spójne. Wiedząc, jak istotne jest zagadnienie dobrostanu zwierząt, Polska Izba Mleka rozpoczęła realizację kampanii pt. Program dobrostan +, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka” – stwierdza PIM.

Celem kampanii jest poszerzenia świadomości społeczeństwa na temat dobrostanu zwierząt, którego definicja mówi, iż jest to stan pełnego zdrowia psychicznego i fizycznego zwierzęcia, gdy pozostaje ono w harmonii z otaczającym środowiskiem.

- Mamy nadzieję, iż sprostanie wymaganiom dotyczącym dobrostanu zwierząt pomoże branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości i bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych – podkreśla PIM.

Kampania pt. Program dobrostan + finansowana jest z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.