Certyfikat statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE u bydła, dla Polski odebrał główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk. Tym samym Polska znalazła się w gronie 47 państw, które posiadając ten status uzyskały zwiększone możliwości handlu bydłem i produktami wołowymi na świecie.

- Dodatkowo nadany status umożliwi zmniejszenie wydatków budżetowych ponoszonych na kontrolę i monitorowanie gąbczastej encefalopatii bydła oraz pozyskiwanie przez przemysł mięsny w Polsce dodatkowych produktów wołowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które do tej pory musiały podlegać zniszczeniu, podaje resort rolnictwa.

Od uzyskania statusu kraju o znikomym ryzyku wystąpienia BSE wielu ekspertów uzależniało dalszy rozwój eksportu. Możemy więc spodziewać się poprawy sytuacji w krajowych skupach.