System e-stado jest systemem monitorowania stada krów mlecznych, który nie ogranicza się jedynie do raportowania informacji, a dostarcza gotowe wnioski i zalecenia dla hodowcy.
Do głównych funkcji systemu zalicza się:

1. Monitoring zdrowia zwierząt, w tym :
- Monitoring temperatury ciała
- Monitoring cyklu dobowego: pobieranie pokarmu, przeżuwanie, odpoczynek, oświetlenie
- Stres termiczny
- Mikroklimat obory

2. Wykrywanie rui, wraz z określaniem optymalnego czasu inseminacji

3. Monitorowanie momentu wycielenia i zalegania okołowycieleniowego

System e-stado jest bezinwazyjny i bezpieczny w użyciu, oparty między innymi na bezobsługowym czujniku montowanym na uchu zwierzęcia i czujniku ogonowym. Istotny jest fakt, że urządzenia te nie są jednorazowe i mogą przechodzić na kolejne zwierzęta, co ogranicza koszty dodatkowego wyposażenia.

System dostarcza informacji o kondycji każdego zwierzęcia i całego stada przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do hodowcy na bieżąco przesyłane są informacje - alarmowe wiadomości sms w razie nagłego zdarzenia oraz pełne dane na dowolne urządzenia: komputer, tablet, telefon.

System e-stado zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce, z myślą o potrzebach i możliwościach finansowych polskiego hodowcy. e-stado ma stanowić prewencję w miejsce leczenia i brakowania zwierząt.

Według wyliczeń producenta, system pozwala na skrócenie okresu międzywycieleniowego z 405 do 390 dni, zmniejszenie brakowania z 25 do 20 proc., ograniczenie śmiertelności jałówek z 15 do 10 proc., oraz zwiększenie produkcji mleka z 7 800 do 8 200 l (bez zmiany żywienia). W przeliczeniu na ekonomię, wyniki te pozwalają na uzyskanie dodatkowych 18 gr./ litr mleka.